Miren > Fucecchio > Rzym

To odgałęzienie ma swój początek w Słowenii i dociera do terytorium Włoch przekraczając granicę w miejscowości Savogna di Isonzo na terytorium Gorycji. Znajdujemy się na szlaku Romea Aquileiense prowadzącego przez terytorium regionu Friulii-Wenecji Julijskiej, a podążając nim w kierunku południowo-zachodnim dociera się do Akwilei – centrum życia chrześcijańskiego i ważnego ośrodka handlu szkłem, żelazem i bursztynem.

Szlak Romea Aquileiense przecina płaskowyż Kras, miejsce krwawych starć wojsk włoskich i austro-węgierskich w okresie pierwszej wojny światowej.

Obszar ten symbolizuje nie tylko miejsce styku kultur, ale stanowi również pomost między Wschodem i Zachodem Europy. Jest bowiem punktem odniesienia i świadectwem istniejących kontaktów m.in. gospodarczych na obszarze powstałej po drugiej wojnie światowej niemieckiej koncepcji Mittel-Europa. Obszar ten znajduje się pod wpływem łagodnego klimatu znad Zatoki Weneckiej i jest on bogaty w lasy nizinne, co wskazuje na fakt, iż w przeszłości sięgała tutaj rozległa Dolina Padu.

To odgałęzienie prowadzi do Rzymu kolejno szlakami Romea Aquileiense, Romea Annia, Romea Nonantolana-Longobardzka, Francigena.

La mappa della diramazione

Scopri tutte le tappe

Per conoscere gli, alloggi lungo il percorso, ti basterà entrare in una delle tappe e cliccare direttamente in mappa oppure nella sezione dettagli.


L’arrivo a Roma

Il cammino si conclude a Roma, cosa vedere, cosa fare e come ritirare il testimonium

L’arrivo a Roma

Il cammino si conclude a Roma, cosa vedere, cosa fare e come ritirare il testimonium