AERS | Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata

Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata zostało powołane w celu ponownego odkrycia i waloryzacji szlaku pielgrzymkowego, wiary i kultury Romea Strata. Szlak ten w przeszłości miał swój początek w krajach nadbałtyckich i stamtąd prowadził do Rzymu,wschodnią i zachodnią część Europy. Celem Stowarzyszenia jest odtworzenie i waloryzacja dziedzictwa tego szlaku oraz przystosowanie go do pielgrzyma trzeciego tysiąclecia. Ponadto Stowarzyszenie dąży do umocnienia korzeni Europy i przełamywania granic, które powstały na przestrzeni dziejów.

Stowarzyszenie zostało założone w 2018 roku przez 30 członków-założycieli z Polski, Czech, Austrii i Włoch, czyli podmiotów reprezentujących kraje, przez które będzie przebiegał szlak Romea Strata. Członkowie AERS podejmują wspólne działania na rzecz promocji tej wielkiej pielgrzymkowej arterii, waloryzując jej historię, promując miejsca wiary i duchowości, dziedzictwo religijne i kulturowe, przyrodę i krajobrazy, które znajdują się na trasie szlak i ubogacają doświadczenia pielgrzymów w czasie wędrówki do Rzymu.

AERS podjęło się zadania polegającego na wzmocnieniu tego rozległego systemu dróg poprzez szerzenie wiedzy o dziedzictwie historycznym, archeologicznym, artystycznym, architektonicznym, literackim i kulinarnym; wprowadzając starożytną „drogę wiary” i promując kulturę bezinteresowności, daru i gościnności, która prowadzi do owocnej współpracy między różnymi ludźmi i kulturami.

Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata powstało również po to, aby wspólnymi siłami podjąć starania o przyznanie szlakowi Romea Strata certyfikatu „Szlaku Kulturowego Rady Europy”. Dlatego w 2019 roku przy okazji IX Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych zorganizowanego przez Radę Europy w Sibiu (Rumunia), AERS zgłosiło kandydaturę szlaku Romea Strata w celu wpisana go na listę Europejskich Szlaków Kulturowych. Takie odznaczenie podsiadają już m.in. Camino de Santiago, Via Francigena i Szlak Świętego Olafa.

Cele szczegółowe wskazane przez Instytut Europejski, w realizacji których Stowarzyszenie jest zaangażowane, to:

  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk poprzez koordynację wspólnych działań między partnerami i organizacjami znajdującymi się na trasie szlaku;
  • promowanie interdyscyplinarnych badań i studiów prowadzonych dzięki utworzonemu w tym celu Komitetowi Naukowemu i stymulowanie społecznej debaty na temat szlaku Romea Strata;
  • opracowanie strategii wymiany informacji i promocji mającej na celu ochronę wspólnego dziedzictwa europejskiego,zarówno materialnego, jak i niematerialnego;
  • organizacja szeregu działań edukacyjnych, szkoleniowych i wymiany kulturalnej dla młodych Europejczyków z różnych kultur i środowisk, prowadząc intensywny dialog międzykulturowy;
  • zachęcanie do zrównoważonej i dostępnej turystyki,preferując rozwiązania i usługi przystępne dla każdego oraz takie, które mają na uwadze poszanowanie przyrody.

Odkryj całą międzynarodową trasę pielgrzymkową

AERS pracuje nad ponownym odkryciem trasy pielgrzymkowej Romea Strata stanowiącej niegdyś starożytny szlak prowadzący od Morza Bałtyckiego przez Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Austrię do Rzymu.

odkryj trasę pielgrzymkową

AERS

Komitet Naukowy

Celem Komitetu Naukowego AERS jest propagowanie wiedzy o starożytnych szlakach pielgrzymkowych od Bałtyku do Rzymu poprzez interdyscyplinarne studia i badania.

Oprócz zatwierdzenia planu podróży z historycznego punktu widzenia, pragnieniem AERS jest wydobycie na światło dzienne bogactwa elementów, które zostały „nawarstwione” na przestrzeni dziejów wzdłuż tych starożytnych szlaków, aby móc z jednej strony uczestniczyć w rozpowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a z drugiej strony dostarczyć licznych motywacji dla każdego, kto pragnie podejść do doświadczenia wędrówki jako pielgrzym, piechur, turysta.

Członkowie

W 2018 roku trzydziestu członków-założycieli utworzyło Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata.
Projekt jest stale wzbogacany o nowych partnerów, którzy decydują się dołączyć do projektu.

Włochy

Stowarzyszenie Amici dell’Hospitale di San Giovanni

Stowarzyszenie Cercivento: Biblia w plenerze

Stowarzyszenie Społeczności Toskańskiej „Pielgrzym”

Krajowe Stowarzyszenie Miast Szopek

Agencja Promocji Turystycznej Emilia Romagna

Konsorcjum Miast Sztuki Veneto

Gmina Badia Polesine

Gmina Fucecchio

Gmina Gemona

Gmina Pojana Maggiore

Gmina Schio

Gmina Udine

Diecezja Concordia-Pordenone

Diecezja Pistoia

Diecezja Verona

Federacja Gmin Camposampierese

Fundacja “So.Co.Ba”

Fundacja Aquileia

Fundacja Homo Viator – San Teobaldo

Fundacja Verona Minor Hierusalem

Lokalna Grupa Działania MontagnAppennino

Lokalna Grupa Działania Montagna Vicentina

Lokalna Grupa Działania Polesine Delta del Po

Open Leader S.Cons.Ar.L.

PromoTurismo FVG

Turystyka Młodzieżowa i Społeczna Eurogroup (TGS Eurogroup)

Narodowa Turystyka Młodzieżowa i Społeczna (TGS Nazionale)

Związek Gmin Górskich Appennino Pistoiese

Uniwersytet w Padwie

Austria:

ARGE „Pielgrzymowanie w Karyntii”

Stowarzyszenie Benedikt be-Weg-t

Diecezja Gurk

Droga św. Jakuba w Wiedniu (Jakobsweg Wien)

Droga św. Jakuba w Weinviertel (Jakobsweg Weinviertel)

Wspólnota św. Marcina Eisenstadt

Region przygód Hochsteiermark

Stowarzyszenie Turystyczne Traisen- Gölsental

Via Sacra

Wienerwald Tourismus GmbH

Republika Czech

Akademia Chrześcijańska Moravo-Silesia, filia w Bilovice nad Svitavou

Diecezja w Brnie – Biuro Turystyki Kościoła

Matice Velehradská

Parafia św. Cyryla i Metodego

Europejski Szlak Kulturowy Świętych Cyryla i Metodego (ECRCM)

Uniwersytet Palacký w Olomoucku, Wydział Teologii św. Cyryla i Metodego

Polska

Miasto Lębork

Gmina Wadowice

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Małopolska Organizacja Turystyczna

Litwa:

Camino Lituano

Łotwa:

Camino Latvia

Estonia:

Kominek Estonia

News ed eventi AERS

Iscriviti alla nostra newsletter!

Ti invieremo aggiornamenti sul cammino, news ed eventi che ti faranno conoscere la Romea sia che tu decida di percorrerla tutta, fare solo qualche tappa o innamorartene attraverso i nostri racconti.